Proč je sebeuvědomění zásadní, abyste byli skvělým vůdcem

  • Yurii Chill
  • 0
  • 2551
  • 175

Skutečně víme, co to znamená mít skvělé vůdčí schopnosti - a na prvním místě v seznamu je sebeuvědomění.

V určitém okamžiku jsme všichni přemýšleli o vlastnostech velkého vůdce na základě našich zkušeností s chudým vůdcem - bezcitným šéfem, pokryteckým politikem nebo rodičem „udělej, co říkám, ne jako já“.

Někdy nás absence obdivuhodných kvalit ještě více upozorňuje na to, co obdivujeme.

Víte, jaké to je být pod autoritou někoho jiného - učitelem, trenérem nebo manažerem.

Kdokoli, kdo je pověřen ovlivňováním výsledku řízením chování druhých, může mít hodně moci. A tato síla může formovat více než jen váš plat nebo výkon ve třídě nebo na poli.

SOUVISEJÍCÍ: Pokud máte těchto 7 osobnostních rysů, jste rozhodně vedoucí materiál

Proč je sebeuvědomění jednou z nejdůležitějších vůdčích schopností?

Vedení se neomezuje pouze na ty, kteří mají přímou autoritu nebo moc. Je to vlastnost, která se pěstuje - nebo zcela chybí - u každého, kdo vyzařuje vliv na životy ostatních.

Když je někdo vůdcem, ať už jménem, ​​nebo pouze na základě jmenování, každý trpí.

Ale když někdo spojí vedení a sebeuvědomění do výrazu osobní integrity, všechno bude možné.

Krása vedení je v tom, že jde o kvalitu, která je k dispozici všem, bez ohledu na to, jaké profesionální postavení je použitelné ve všech oblastech života.

Ale bez ohledu na to, jaká oblast života vyžaduje vaše vedení, vaše vedení bude vždy vyžadovat vaše sebevědomí.

Sebevědomí je součástí emoční inteligence.

Je to schopnost rozpoznat své vlastní emoce, myšlenky a hodnoty a pochopit, jak ovlivňují vaše vlastní chování.

To znamená být naladěni na své vnitřní fungování a ne jen procházet životem jako oběť sebe sama a svých okolností.

Na chvíli přemýšlejte o tom, jaké by to bylo důvěřovat vůdci, který nemá představu o svých vlastních hněvech.

Nebo vůdce, který nedokáže rozpoznat známky přemoci a nakonec není schopen rozhodovat.

Nebo vůdce, který používá rasový nebo bigotní jazyk, protože tak vyrůstal a nikdy si nenašel čas na to, aby to zpochybňoval.

Tito takzvaní vůdci mohou mít pozici nebo titul, ale nemají vůdčí vlastnosti. A sebevědomí je nejdůležitější chybějící složkou, která vede ke všem ostatním.

Skutečný vůdce je založen na sebevědomí o svých silných a slabých stránkách.

Pokora - toto upřímné sebehodnocení - je jádrem toho, čemu se říká „trojice sebeuvědomění“ - poznat sebe sama, zdokonalit se a doplnit se.

SOUVISEJÍCÍ: 5 překvapivých způsobů, jak můžete být jistějším a spolehlivějším vůdcem

Pouze pokud jste si vědomi svých silných a slabých stránek, můžete tyto znalosti strategicky použít ve prospěch svých okolností.

Je zřejmé, že chcete vydělávat na svých silných stránkách a minimalizovat své slabosti a zároveň pracovat na jejich zdokonalování.

Předstírání, že vaše slabosti neexistují, povede pouze ke zmatku, pokrytectví, neloajálnosti a neúspěchu. Je to právě toto sebevědomí, které v ostatních vzbuzuje důvěru a loajalitu.

Když se na vás ostatní podívají a zjistí, že máte důvěru ve své silné stránky, jsou inspirováni k tomu, aby vás napodobili.

Když vidí, že jste pokorní ohledně svých slabostí, naučí se, jak se bez obav nebo hanby zlepšit.

Tímto způsobem přivedete své silné stránky ke stolu, abyste sloužili většímu dobru. Stáváte se příkladem, který je třeba obdivovat a sledovat, nikoli autoritou, kterou je třeba slepě poslouchat.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje.

Připojte se nyní k YourTango trendy články, horní odborná rada a osobní horoskopy doručeno každé ráno přímo do vaší doručené pošty.

Je zřejmé, že vedení a sebeuvědomění může vést k úspěchu na pracovišti. Ale co ostatní oblasti života, například vaše osobní vztahy?

Posuňte své chápání vedení.

Abychom pochopili vedení a sebeuvědomění v osobnějším kontextu, je důležité změnit vnímání vedení.

Příliš často uvažujeme ve smyslu „vůdců“ a „následovníků“. Vedoucí mají své jednání společně a následovníci výchozí chůzi v jejich stínu.

Vedení však neznamená nadřazenost nebo dokonce autoritu. A sebevědomí ve středu toho slouží většímu dobru i jednotlivci.

Emoční inteligence zahrnuje nejen schopnost uvědomovat si emoce, ale také je vhodně aplikovat a zvládat. To také znamená schopnost rozpoznávat a pomáhat zvládat emoce u ostatních.

To je základ empatie.

Jak poznáte výrazy smutku nebo strachu u někoho jiného, ​​pokud tyto emoce v sobě popíráte?

Jak můžete rozšířit soucit a vytvořit emocionálně bezpečný prostor pro někoho jiného, ​​pokud pohrdáte svou vlastní zranitelností?

Sebevědomí je zásadní pro integritu a integrita je inspirací pro loajalitu.

Pouze když dokážete rozpoznat své pocity, myšlenky a hodnoty a jejich souvislost s vaším chováním, můžete objektivně posoudit své volby.

Jednáte v souladu se svými hodnotami?

Posilujete ostatní důsledným uplatňováním svých silných stránek a vaší otevřenosti zpětné vazbě na vaše slabosti?

Toto spojení mezi vedením a sebeuvědoměním se vztahuje i na komunikaci.

Pokud nemůžete rozpoznat a identifikovat své vlastní pocity, jak můžete případně zvládnout jejich vyjádření? A pokud nemůžete vykonávat sebeovládání, když se vám nelíbí, jak se cítíte, jak úspěšná bude vaše komunikace?

Vezměte v úvahu, že v jakémkoli vztahu - osobním i profesionálním - je jediným subjektem, nad nímž máte kontrolu, vy sami.

Pokus přeskočit práci sebeuvědomění a přejít přímo k řízení ostatních bude mít katastrofu hned od začátku.

Úspěch jakékoli interakce bude záviset na vaší schopnosti modulovat vaše vlastní slova a chování založené na záměrně kultivovaném sebevědomí.

To zahrnuje základní, ale často opomíjenou složku komunikace: poslech.

Vedení se neomezuje pouze na ty, kteří jsou zvoleni do veřejné funkce nebo se rozhodnou pro firemní politiku z C-suite.

Je to kvalita postavy těžce vydělaná sebereflexí a cvičením. A nachází své vyjádření v každé oblasti života, která vás spojuje s vašimi hodnotami.

Ať už řídíte prodejní tým, řídíte cizí lidi záchranou při záchraně života, řešíte konflikt s kamarádem, nebo povzbuzujete své dítě ve snaze zvládnout matematiku, rozhodující pro váš úspěch budou vůdčí vlastnosti.

A nejlepší způsob, jak rozvíjet tyto vůdčí vlastnosti, je být více vědomý sebe sama.

SOUVISEJÍCÍ: Jak být sebevědomá žena, která vždy vlastní pokoj a respektuje respekt

Trendy na YourTango:

10 super-jednoduchých návyků, díky nimž jste neodolatelně atraktivní 11 znamení, že vás vychoval toxický rodič (a nyní vás to ovlivňuje) Jak projevit vše, co chcete, podle TikTok Proč se nikdy neomluvím za úžasný život, který zobrazuji na Facebooku

Dr. Karen Finn je trenérka života. Její psaní se objevilo na stránkách MSN, Yahoo! & eHarmony mimo jiné. Více se o Karen a její práci dozvíte na jejích webových stránkách.

Tento článek byl původně publikován na blogu Dr. Karen Finn. Přetištěno se svolením autora.
Zatím žádné komentáře